Życie w Japonii wcale nie jest takie łatwe

produkcja filmowa wrocław

Chociaż Japonia jest krajem dobrze rozwiniętym, a jej gospodarka także ma się bardzo dobrze, to jednak poziom życia Japończyków wcale nie jest tak wysoki, jak mogłoby się to wydawać z zewnątrz. Aktualnie japońska gospodarka zajmuje czwarte miejsce w światowym rankingu, dlatego tym bardziej zadziwiający jest fakt, jak nisko oceniono tam poziom życia obywateli.

Największym problemem z jakim musi mierzyć się Japonia jest bardzo wysoki i wciąż rosnący dług publiczny. Obecnie dług ten wynosi ponad 240 procent PKB.

Taka sytuacja w Japonii jest efektem przede wszystkim bardzo niskich stóp procentowych. Doprowadziło to do sytuacji, że Japonia zapożyczała się u wielu państw nie zważając na to, że zaciągnięte długi trzeba będzie kiedyś spłacić.

Aby zobrazować to, jak ogromny w Japonii jest dług publiczny można go zestawić np. z długiem publicznym Grecji – w tym kraju wynosi on 170 procent PKB.

To dużo, ale i tak o 50 punktów procentowych mniej niż w Japonii.

www.rallycross-news.pl