Za co i komu przyznawana jest pokojowa Nagroda Nobla?

weekend.orientacja.net.pl Piękne obrusy ołtarzowe http://ornaty.pl/pol_m_Obrusy-Oltarzowe-234.html produkcji Haftina Atelier

Tę niezwykle ważną nagrodę przyznaje się ludziom lub organizacjom, którzy wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz pokoju i braterstwa między narodami a także likwidacji lub ograniczenia stałych armii i promowaniu oraz udziału kongresów pokojowych.

W skrócie więc można powiedzieć, że laureaci pokojowej Nagrody Nobla to ci, którzy robią wszystko, aby na świecie zapanował pokój i żeby konflikty rozwiązywać inaczej niż przy użyciu broni.

Zgodnie z zapisem w testamencie fundatora czyli Alfreda Nobla, laureaci tej nagrody wybierani są przez pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski.

Nominacje kandydatów mogą być zgłaszane przez: parlamentarzystów i członków rządu, członków sądów międzynarodowych, rektorów uczelni wyższych i uniwersytetów, profesorów socjologii, historii, prawa, teologii oraz dyrektorów instytutów badawczych zajmujących się badaniami nad pokojem oraz polityką zagraniczną, innych laureatów pokojowej Nagrody Nobla, członków zarządów, organizacji, którym wcześniej przyznano pokojową Nagrodę Nobla, członków zarówno byłych, jak i obecnych Norweskiego Komitetu Noblowskiego oraz byłych doradców tego komitetu.