Poziom życia w Macedonii

www.primacharter-va.pl Sprzedajemy komplety bielizny kielichowej http://ornaty.pl/pol_m_Bielizna-Oltarzowa-228.html komplety kielichowe

Poziom życia w Macedonii należy do jednych z gorszych na świecie. Taka sytuacja wynika z wielu czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Przede wszystkim na niski poziom życia mieszkańców Macedonii wpływa trwający konflikt z Grecją. Przyczynia się to do pogarszania sytuacji ekonomicznej oraz politycznej kraju.

Także pozycja kraju na arenie międzynarodowej nie jest stabilna. W Macedonii występuje także rekordowo wysoka stopa bezrobocia.

Jak podają opublikowane raporty i wyniki badań bezrobocie w Macedonii sięga rzędu nawet ponad 30 procent. Problemem w tej kwestii niewątpliwie jest też fakt, że władze praktycznie nie starają się nic zrobić z tą trudną sytuacją.

Duży problem dotyczy także kwestii nielegalnych zatrudnień oraz wielu przekrętów w administracji. Macedończycy na co dzień muszą zmagać się z korupcją i oszustwami, co skutecznie utrudnia im prowadzenie dobrego i spokojnego życia w kraju.

Mają także utrudniony dostęp do pomocy socjalnej, która i tak nie jest zbyt rozwinięta.