Nagroda dla Sacharowa

Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową

Andriej Sacharow był to radziecki fizyk jądrowy, twórca między innymi teorii indukowanej grawitacji, ale także działacz polityczny i laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1975 roku. Studiował w Moskwie i Aszchabadzie. W 1945 powrócił do Moskwy, gdzie dwa lata później uzyskał doktorat.

Zajmował się między innymi promieniowaniem kosmicznym. W połowie 1948 roku trafił do zespołu Igora Kurczatowa, w którym pracowano nad radzieckim programem jądrowym. Po śmierci Kurczatowa Sacharow kierował zespołem i stał się współtwórcą radzieckiej bomby wodorowej.

Jednakże widząc skutki dokonywanych prób jądrowych odmówił dalszych badań. Tym samy stał się dysydentem.Coraz częściej zabierał głos w kwestiach społecznych i politycznych.

W roku 1968 napisał długi esej Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej. Wydano go w nakładzie 18 milionów egzemplarzy. Także zagranicą.

Oczywiście spowodowało to ostrą reakcję władz radzieckich. Sacharow został wyrzucony z ośrodka badań jądrowych i pozbawiony wszelkich tytułów. Jednakże cały czas działał on na rzecz rozbrojenia oraz ograniczenia potencjałów nuklearnych, demokracji i poszanowania praw człowieka.

Krytykował radziecki ustrój totalitarny.