Jak żyje się obywatelom Norwegii?

komputer.nokia6300.pl Trener personalny

Na to pytanie można odpowiedzieć krótko – najlepiej na świecie. Średnia długość życia w Norwegii to nieco ponad 80 lat. Jest to jeden z najlepszych wyników na całym świecie. Także sytuacja gospodarcza w Norwegii wygląda bardzo dobrze, gdyż tamtejszy Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca wynosi 47,557 dolarów. Norwegia jest także państwem, które ma najwyższy na świecie wskaźnik rozwoju społecznego.

Jak wynika niemal ze wszystkich przeprowadzonych badań Norwegia to kraj niemal idealny do życia – państwo dba o swoich obywateli właściwie na każdym kroku. Zapewnia im przede wszystkim wysokie poczucie bezpieczeństwa w kraju, daje dostęp do bardzo dobrej jakościowo edukacji, zapewnia darmową opiekę zdrowotną. W Norwegii jest także bardzo wysoki poziom opieki socjalnej oraz bardzo niska stopa bezrobocia. Nie ma tutaj też specjalnie widocznych kontrastów pomiędzy klasami społecznymi ani też wielkich różnic w poziomie życia mieszkańców. Po prostu kraj praktycznie idealny do życia.

Niezbędne podczas sprawowania Mszy Św. ornaty pięknie haftowane motywami liturgicznymi