Prace przydomowe

Kiedy mieszka się na wsi, to niejako naturalnie ma się więcej codziennych zajęć. Trzeba dbać wówczas nie tylko o sam dom, ale również o obejście. Nawet jeśli nie